FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विद्यालय_पुनःसञ्चालन_सम्बन्धी_कार्यढाँचा,२०७७ ७७/७८ 11/25/2020 - 15:32 PDF icon विद्यालय_पुनःसञ्चालन_सम्बन्धी_कार्यढाँचा,२०७७_Final (1).pdf
एकीकृत सम्पतिकर व्यबस्थापन कार्यविधि २०७४ ७७/७८ 09/28/2020 - 14:15 PDF icon २५. सुनकोशी एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४.pdf
संस्था दर्ता ऐन ७७/७८ 09/28/2020 - 14:10 PDF icon संस्था दर्ता ऐेन.pdf
सुनकोशी गाउँपालिका जलश्रोत उपयोग कार्यबिधि ७६/७७ 02/27/2020 - 17:36 PDF icon जलश्राोत उपयोग कार्यविधि २०७५.pdf
स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन ७६/७७ 01/31/2020 - 12:41 PDF icon स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन.pdf
स्राेत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी ७६/७७ 01/31/2020 - 12:40 PDF icon स्राेत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी.pdf
स्थानीय तहको विनियोजन ऐनको नमुना ७६/७७ 01/31/2020 - 12:40 PDF icon स्थानीय तहको विनियोजन ऐनको नमुना.pdf
सुनकाेशी गाउँपालिका काे स्थानीय उत्पादन अनुदान खरीद तथा व्यवस्थापन कार्यविधी २०७६ ७६/७७ 01/31/2020 - 12:38 PDF icon सुनकाेशी गाउँपालिका काे स्थानीय उत्पादन अनुदान खरीद तथा व्यवस्थापन कार्यविधी २०७६ (Autosaved).pdf
शिक्षा सम्वन्धी कार्यविधि ७६/७७ 01/31/2020 - 12:37 PDF icon शिक्षा सम्वन्धी कार्यविधि.pdf
नगर प्रहरी ऐन ७६/७७ 01/31/2020 - 12:36 PDF icon नगर प्रहरी ऐन.pdf

Pages