FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

स्वास्थ संस्थाहरुमा रिक्त रहेका तपशिल बमोजिमका पदहरुमा करार पदपूर्तिकाे कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना ।

जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम संचालनको लागि संस्था छनौट सम्बन्धि सूचना !!

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सुचना !!

बजार दररेट पेश सम्बन्धमा !!