FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सुचना !!

७९-८० 05/10/2023 - 16:34

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सुचना !

७९-८० 04/23/2023 - 16:25

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७९-८० 01/09/2023 - 15:03

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना ।

७९-८० 11/25/2022 - 10:33

सिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृती सम्बन्धी आसयको सूचना ।

७९-८० 11/03/2022 - 12:34

बोल्पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७९-८० 10/12/2022 - 10:51

आन्तरिक आय संकलन सम्बन्धी कार्यको शिलबन्दी बढाबढ बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

७९-८० 09/05/2022 - 13:55

आन्तरिक आय संकलन सम्बन्धी कार्यको शिलबन्दी बढाबढ बोलपत्र आव्हानको सूचना !!

७९-८० 07/03/2022 - 16:28

आन्तरिक कर संकलन सम्बन्धि शिलबन्दी बढाबढ बोलपत्र आव्हानको सुचना !

७९-८० 06/30/2022 - 15:21

invitation for bids

७८/७९ 03/25/2022 - 14:33

Pages