FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आन्तरिक कर संकलन सम्बन्धि दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

७६/७७ 07/28/2019 - 11:34

Truss building निर्माण गर्ने सम्वन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

७५/७६ 04/30/2019 - 17:32

प्रसोधित पिउने पानी उद्योग र सेलर मिलको मेसिन औजार खरिद गर्ने सम्वन्धि शिलवन्दि बोलपत्र

७५/७६ 04/25/2019 - 11:04

construction of commercial building at ward no.5, ramtar सम्वन्धि सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

७५/७६ 01/28/2019 - 16:28

construction of Health Post Building सम्वन्धि सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

७५/७६ 10/14/2018 - 18:09

construction of Office Quater Building सम्वन्धि सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

७५/७६ 10/14/2018 - 18:08

सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (Installation of Optical Fibre Internet))

७५/७६ 08/22/2018 - 13:50

प्रतिक्षालय भवन निर्माण सम्वन्धि शिलवन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

७५/७६ 08/14/2018 - 15:49

क्याटलग/ब्रोसर सपिङ्ग विधिबाट चार पाग्रे सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव अाव्हानको सूचना

७५/७६ 08/06/2018 - 14:42

आन्तरिक कर ढुङ्गा, गिटी वलुवा उत्खन्न तथा विक्री वितरण सम्वन्धि बोलपत्र आब्हानको सूचना

७५/७६ 08/05/2018 - 15:08

Pages