FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सुनकोशी गाउपालिका वडा नं. ४ मा 6000 (छ हजार) कागतिको बेर्ना तथा ढुसिनासक बिषादी वितरण ७९-८० 07/05/2023 - 12:01
महिला हिंसा रोकथाम तथा विधालयमा किशोरीहरुलाई आत्म रक्षा कार्यक्रम सम्पन्न ७९-८० 06/08/2023 - 10:15
स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोर व्यबस्थापन केन्द्रको उद्घाटन ७९-८० 05/31/2023 - 11:42
२५ घरधुरीलाई ५०० लिटर र १००० लिटरको ड्रम खरिद गरी वितरण गरियो l ७९-८० 05/21/2023 - 10:49
विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थी छात्रावृत्ती प्रोत्साहन पुरस्कार कार्यक्रम l ७९-८० 05/21/2023 - 10:47
नमुना गाउसभा अभ्यास कार्यक्रम l ७९-८० 05/21/2023 - 10:42
इ-हाजिरी समबन्धि अभिमुखीकरण तालिम ७९-८० 05/21/2023 - 10:37
सुनकोशी सितलपाटी स्वा. चौकी मा मुख्यमन्त्री जन्ता स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रम सन्चालन ७९-८० 05/21/2023 - 10:33
सुत्केरी घरभेट कार्यक्रमको लागि आवश्यक सामाग्री वितरण l ७९-८० 05/17/2023 - 15:35
एकीकृत घुम्ती सिविर समाप्त l ७९-८० 05/15/2023 - 11:40

Pages