FAQs Complain Problems

ग्यालरी

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको आर्थिक सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको गाउँपालिका स्तरीय वार्षिक समीक्षा गोष्ठी

मिति: 09/18/2019 - 11:25
, , , , , , ,

सुनकोशी गाउँपालिका सिन्धुली र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सिन्धुली जिल्ला शाखा बिच दुई समझदारी पत्र (MOU) सम्पन्न भयो ।
१) सुनकोशी गाउँपालिका ६ मा ६ वटा खानेपानी योजना सन्चालन गर्न कुल लागत रु. ५ करोड ३९ लाख ५२ हजार मध्य रु. १ करोड ८ लाख १९ हजार गाउँपालिकाबाट अनुदान सहयोग प्राप्त ।
२) ने. रे. सो.सुनकोशी उपशाखालाई एम्बुलेन्स सन्चालनको लागी रु.१२ लाख गाउँपालिकाबाट अनुदान सहयोग प्राप्त ।

मिति: 09/16/2019 - 14:27
,
मिति: 08/27/2019 - 10:14
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
मिति: 07/15/2019 - 17:17
, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Pages