FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

आज मिति २०८०।११।२१ गते ७ वटै वडामा संचालित ४-५ कक्षा हाजिरीजवाफ र ६-८ कक्षा वक्तृत्वकला प्रतियोगिताकाे वडा स्तरीय नतिजा प्रकाशन र मिति २०८० । ११ । २७ गते हुने गाँउपालिका स्तरीय ४-५ कक्षा हजिरी जवाफ ६-८ कक्षा वक्तृत्वकला र माध्यमिक तह English Speaking Com

आज मिति २०८०।११।२१ गते ७ वटै वडामा संचालित ४-५ कक्षा हाजिरीजवाफ र ६-८ कक्षा वक्तृत्वकला प्रतियोगिताकाे वडा स्तरीय नतिजा प्रकाशन र मिति २०८० । ११ । २७ गते हुने गाँउपालिका स्तरीय ४-५ कक्षा हजिरी जवाफ ६-८ कक्षा वक्तृत्वकला र माध्यमिक तह English Speaking Competition प्रतियोगिता बारे जानकारी सम्बन्धमा ।