FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभाग्राहिहरुलाई नविकरण गर्न अनुरोध ।

सुनकोशी गाउँपालिकाबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुले यस आर्थिक बर्षको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न निम्न लाभग्राहीहरुले नविकरण गर्न बाकी रहेकोले लाभग्राहीहरुले भाद्र मसान्त भित्र आफ्नो वडा कार्यलयमा गई नविकरण गर्नुहुन अनुरोध छ । यदि भाद्र मसान्त सम्म नविकरण नभएमा प्रणालीबाट लाभग्राहीको नाम स्वत हट्ने सबैमा जानकारी गराईन्छ ।