FAQs Complain Problems

समाचार

माटो र उत्पादन सग जोडदै वातावरण संरक्षण गर्ने गाउँपालिकाको नीति अनुसार श्री गणेश मा.वि.मझुवा,श्री दिर्घ प्रदिप मा.वि. खाल्टे, गरि यस गाउँपालिका भित्र रहेको सबै मा.वि.का कक्षा ९ र १० मा अध्यनरत विद्यार्थीहरु लाई विद्यार्थीहरुको रुचि अनुसार एक विद्यार्थी एक