FAQs Complain Problems

रोजगार रणनीति तर्जुमाका लागि सार्वजनिक सुझाव माग सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना !!

रोजगार रणनीति तर्जुमाका लागि सार्वजनिक सुझाव माग सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना !!
तपशील :
१ . रोजगार दाता सर्वेक्षण फारम (अनुसूची २ ):-
https://shorturl.at/nqNR6
२. सम्बन्धित सरोकारवाला सर्वक्षण फारम (अनुसूची ३ )
https://shorturl.at/uHQW2

आर्थिक वर्ष: