FAQs Complain Problems

गाँउपालिकाभित्रका विद्यालयहरुकाे लेखा हेर्ने कर्मचारी र प्रधानाध्यापक ज्यूहरु साथै सहकारीका लेखा प्रतिनिधिहरुलाई भुक्तानी करकट्टी र इटिडियस सम्बन्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम