FAQs Complain Problems

समाचार

७६/७७

प्रेस विज्ञप्ति

उपरोक्त सम्वन्धमा यस सुनकोशी गाउँपालिकाद्धारा कोभिड १९ को लक डाउनको अवस्थामा यस गाउँपालिका क्षेत्र भित्रको गैर सगठानिक क्षेत्रमा कार्य गर्ने मजदुर तथा विपन्न नागरिकहरुलाइ ३ दिनको न्यूनतम रोजगारीको ब्यवस्था गरी ३ दिनको हुन आउने गाउँपालिकाको न्युनतम अदक्ष कामदारले प्राप्त गर्ने ज्याला वरावरको रकम र